Kategoria: 2016
Plików:
pdf.png Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok
Dodano: Data 2018-05-09 Aktualizowano: Pobierz
pdf.png Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Reta za 2015 rok
Dodano: Data 2018-04-26 Aktualizowano: Data 2018-09-20 Pobierz
pdf.png Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Reta za 2015 rok
Dodano: Data 2018-04-26 Aktualizowano: Data 2018-09-20 Pobierz
pdf.png Protokół z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Reta i Uchwały 1-2/2016
Dodano: Data 2018-04-26 Aktualizowano: Data 2018-04-26 Pobierz
pdf.png Uchwała Zarządu nr 1/XII/2016 ws. określenia wysokości składki członkowskiej
Dodano: Data 2018-04-25 Aktualizowano: Data 2018-04-26 Pobierz